افزایش امنیت در وردپرس جهت جلوگیری از هک و دیفیس WordPress

آذر ۲۲, ۱۳۹۵

افزایش امنیت در وردپرس جهت جلوگیری از هک و دیفیس WordPress

افزایش امنیت در وردپرس جهت جلوگیری از هک و دیفیس WordPress نکات اصلی برقراری امنیت در وردپرس و پایداری بیشتر ۱- تغییر نام کاربری admin و […]