مرکز آموزش اوستا هاست


آموزش سئو: بهبود ساختارهای URL – قسمت سوم

برگرفته ازGoogle Webmaster Help Forum
چگونه وبسایت خود را برای موتور جستجوی گوگل بهینه سازی کنیم ؟ (قسمت سوم)
"ساختار URL سایت خود را بهبود بخشید"
URLهای قابل فهم، اطلاعات محتوا را به راحتی انتقال می دهند
ادامه مطلب


آموزش سئو: اهمیت Navigation – قسمت چهارم

برگرفته از Google Webmaster Help Forum
چگونه وبسایت خود را برای موتور جستجوی گوگل بهینه سازی کنیم ؟(قسمت چهارم)- اهمیت Navigation در سایت
سایت خود را به گونه ای سازماندهی کنید که هدایت شدن (Navigation) در آن آسان باشد
Navigation برای موتورهای جستجو بسیار مهم است
 
ادامه مطلب


آموزش سئو: اهمیت کیفیت محتوا و خدمات- قسمت پنجم

برگرفته از Google Webmaster Help Forum
چگونه وبسایت خود را برای موتور جستجوی گوگل بهینه سازی کنیم ؟ (قسمت پنجم)- اهمیت کیفیت محتوا و خدمات
محتوا و خدمات با کیفیت ارائه دهید
شناسایی سایت های جالب به طور خود به خود افزایش می یابد
 
ادامه مطلب


آموزش سئو : اهمیت Anchor text – قسمت ششم

برگرفته از Google Webmaster Help Forum
چگونه وبسایت خود را برای موتور جستجوی گوگل بهینه سازی کنیم ؟(قسمت ششم)- اهمیت Anchor text
anchor text بهتری بنویسید
anchor text مناسب محتوای لینک مربوطه را بهتر نمایان می سازد
 
ادامه مطلب


آموزش سئو :بهینه سازی عکس ها و تصاویر – قسمت هفتم

image optimization

برگرفته از Google Webmaster Help Forum
چگونه وبسایت خود را برای موتور جستجوی گوگل بهینه سازی کنیم ؟(قسمت هفتم)- بهینه سازی عکس ها و تصاویر
عکس ها و تصاویر سایت خود را بهینه سازی کنید
  ادامه مطلب


آموزش سئو :استفاده صحیح از تگ های عنوان – قسمت هشتم

برگرفته از Google Webmaster Help Forum
چگونه وبسایت خود را برای موتور جستجوی گوگل بهینه سازی کنیم ؟ قسمت هشتم)- استفاده صحیح از تگ های عنوان
 "از تگ های عنوان به طور مناسب استفاده کنید"
از تگ های عنوان به منظور تاکید بر متن های مهم استفاده کنید
 
ادامه مطلب