آموزش سئو :استفاده صحیح از تگ های عنوان – قسمت هشتم

دسامبر 22, 2016

آموزش سئو :استفاده صحیح از تگ های عنوان – قسمت هشتم

برگرفته از Google Webmaster Help Forum چگونه وبسایت خود را برای موتور جستجوی گوگل بهینه سازی کنیم ؟ قسمت هشتم)- استفاده صحیح از تگ های عنوان […]
دسامبر 22, 2016

آموزش سئو : اهمیت Anchor text – قسمت ششم

برگرفته از Google Webmaster Help Forum چگونه وبسایت خود را برای موتور جستجوی گوگل بهینه سازی کنیم ؟(قسمت ششم)- اهمیت Anchor text anchor text بهتری بنویسید […]
دسامبر 22, 2016

آموزش سئو: اهمیت کیفیت محتوا و خدمات- قسمت پنجم

برگرفته از Google Webmaster Help Forum چگونه وبسایت خود را برای موتور جستجوی گوگل بهینه سازی کنیم ؟ (قسمت پنجم)- اهمیت کیفیت محتوا و خدمات محتوا […]
دسامبر 22, 2016

آموزش سئو: اهمیت Navigation – قسمت چهارم

برگرفته از Google Webmaster Help Forum چگونه وبسایت خود را برای موتور جستجوی گوگل بهینه سازی کنیم ؟(قسمت چهارم)- اهمیت Navigation در سایت سایت خود را […]
دسامبر 22, 2016

آموزش سئو، اهمیت متا تگ توضیحات – قسمت دوم

برگرفته از Google Webmaster Help Forum چگونه وبسایت خود را برای موتور جستجوی گوگل بهینه سازی کنیم ؟ (قسمت دوم)  از متا تگ های“description”  استفاده کنید […]